Blue Steel
                    Amit a késdobálásról tudni érdemes...

ALAPOK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alapállások


 

      

Természetes alapállások /jobbkezes dobáshoz/ (enyhe harántterpesz, a térdek kinyújtva, bal láb elől, lábfej a kés dobásirányával párhuzamos, jobb láb hátul, lábfej kb. 45º-ban a kés dobásirányának tengelye felé fordul; a két lábfej oldalirányban kb. vállszélességnyire helyezkedik el egymástól, dobásirányban pedig kb. egy-másfél lábfejnyi távolság van közöttük; az egész állás laza, kényelmes, a felsőtest egyenes; a testsúly a két lábon egyenletesen oszlik meg). Balkezes dobónál az egész megfordul: a jobb láb van elől, stb. Fordított alapállásnál jobbkezes dobó alkalmazza a balkezes dobó természetes alapállását és megfordítva.

 

  

Rogyasztott alapállások (mint a természetes alapállás, de közben mindkét térdünk enyhén be van hajlítva; a felsőtest enyhén előredől; a testsúly a két lábon egyenletesen oszlik meg).

 

      

Védekező állás (lábak széles terpeszben /kb. kétszeres vállszélesség/, lábfejek többé-kevésbé egymással párhuzamosak és a dobás irányára MERŐLEGESEK; a térdek erősen berogyasztva; a felsőtest egyenes; a testsúly a két lábon egyenletesen oszlik meg).

 

  

Támadó állás (mint a természetes állásnál, vállszélességű terpesz, de a jobb lábunk jóval hátrább van; jobb térd nyújtva, bal térd erősen rogyasztva; a felsőtest egyenes; a testsúly a két lábon egyenletesen oszlik meg). Nagy erejű dobásokhoz való.

 

  

Váltóállás (mint a rogyasztott alapállás, de a testsúly nem egyenletesen van elosztva a két lábon: a testsúly szinte teljesen /90-95%-ban/ a hátsó lábon nyugszik, az elől lévő láb sarka felemelve, a lábfej többi része a kés dobásának irányába mutat, így ez a lábfej szinte csak a test megtámasztására szolgál, mintsem teherhordásra). Mint a neve is mutatja, alapvetően az egyes alapállások közti gyors váltást szolgálja.

 

   

Hátráló állás (a támadó állás és a váltóállás kombinációja: vegyünk fel támadó állást, de a testsúlyunkat toljuk el a hátul lévő lábunk felé /kb. 70%-ban; ehhez a hátsó lábunkat a támadó álláshoz képest enyhén be kell hajlítanunk és a kés dobásirányára legalább MERŐLEGESEN, vagy tompaszögben kell tartanunk azt/; az első lábunk mutasson a kés dobásának irányába). Főleg rövid- és közepes távú célok közti gyors váltásokhoz használatos, egyesíti magában a nagy erejű dobások és a gyors állásváltás előnyeit.

 

  

Gyakorló állás (mint a természetes alapállás, csak a hátsó lábfej sokkal jobban kifordul, akár 90°-ig; a testsúly egyenletesen oszlik el a lábakon; a felsőtest nem fordul szembe a céllal). A fogások, dobások alapjainak begyakorlásához, célba dobáshoz használatos.

 

   

Párhuzamos gyakorló állás (mint a természetes alapállás, csak a két lábfej sokkal közelebb van egymáshoz /vállszélesség helyett csak kb. 10-15 cm-re/ és a lábfejek egymással párhuzamosak, de a kés dobásirányára MERŐLEGESEK; a testsúly egyenletesen oszlik el a lábakon; a felsőtest nem fordul szembe a céllal). A fogások, dobások alapjainak elmélyítéséhez, célba dobáskor a kis- és közepes távú dobások következetes pontosságának begyakorlásához használatos.

 

  

Forgó állás (a körben elhelyezett célok elérését könnyíti meg: kiinduló helyzet a természetes alapállás. Testsúlyunkat a lábujjaink mögött elhelyezkedő talppárnáinkra helyezve, fordítsuk el mindkét lábunkat kb. 120°-kal balra, és közben rogyasszuk be mindkét térdünket, amíg a jobb lábunk térde hátulról a bal lábunk lábikrájához nem ér. A jobb lábunk sarkát emeljük fel a földről. A technika segítségével teljes 360°-os körkörös lefedettséget érhetünk el magunk körül, csupán forgással! Körkörösen elhelyezett célokra történő „gyorstüzeléshez” használható.