Blue Steel
                    Amit a késdobálásról tudni érdemes...

ALAPOK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Célzási alapok I.


A késünk tehát így vagy úgy, de elrepült a cél felé! Az eredmény első körben az alábbiak szerint változhat:

 

- a kés nem áll bele a célba;

- a kés beleáll ugyan a célba, de valamilyen irányban többé-kevésbé mellémegy;

- a kés pontosan a célba talál.

 

Talán mondani sem kell, hogy az utolsó lehetőség a legkevésbé valószínű, ugyanakkor a leginkább kívánatos! Ha ezt következetesen „hozni” tudjuk, akkor különösebb tennivalónk nincsen, a másik két esetben azonban bőven van még lehetőségünk fejlődni.

 

Vegyük a legegyszerűbb esetet, azaz amikor a kés bele sem áll a célba. Változatlan feltételekkel ismételjük meg a dobást és közben figyeljük meg a kés célba érkezését! Négy alapvető lehetőség adódhat:


- a kés heggyel érkezik ugyan célba, de mégsem áll bele;

- a kés „lapjára” érkezik célba, a nyele lefelé mutat;

- a kés „lapjára” érkezik célba, a nyele felfelé mutat;

- a kés „fordítva” csapódik be, azaz nyéllel előre ér célba.

 

Ha a kés heggyel előre érkezik célba, de mégis kiesik abból, akkor a probléma alapvetően nem biztos, hogy a dobással van, illetve nem biztos, hogy csakis és kizárólag a dobásunk a hibás. Ellenőrizzük, hogy:

 

- a kés hegye nincs-e letörve, elhajolva, kicsorbulva?

- a céltáblában nincs-e göcs, szeg?

- nem extrém módon kemény vagy kiszáradt-e a cél?

- nincs-e fellazulva a sok dobástól a cél anyaga?

 

Ha mindezek rendben vannak, akkor a megismételt dobásnak bele kell állnia a célba. Ha valahol hibát találunk, előbb javítsuk ki azt (köszörüljünk hegyet a késre, húzzuk ki a szegeket, locsoljuk meg vízzel alaposan a célt, illetve végszükség esetén cseréljük ki azt új céltáblára). Ha a kés ezek után sem áll bele a célba, vizsgáljuk meg a célba találás helyét. Függőlegesen érkezett a kés pengéje? Ha nem, igyekezzünk dobás közben nem elforgatni a kést a hossztengelye körül (mert például így függőleges szálirányú pallóba, deszkába nehezebben fog beleállni). Ha ez is rendben volt, akkor a kés valószínűleg nem rendelkezett a célba fúródáshoz minimálisan szükséges mozgási energiával. Ennek oka vagy az, hogy dobásra alkalmatlan kést használunk (ami vagy túl könnyű, vagy túlságosan tompa hegyű, illetve a hegyénél túl vastag/széles pengéjű), vagy az, hogy túl gyenge a dobásunk! Cseréljük ki a késünket egy alkalmasabbra és/vagy adjunk bele több energiát a dobásba.

 

Ha a kés „fordítva” csapódik be, azaz nyéllel előre ér célba, akkor biztosan helytelenül választottuk meg a céltól való távolságot. Lépjünk egy méterrel közelebb vagy távolabb a célhoz/céltól, és ismételjük meg a dobást. Most már biztosan csak két eredményt kaphatunk: a kés beleáll ugyan a célba, de a nyele nem áll egyenesen (vízszintesen), hanem vagy felfelé, vagy lefelé mutat. Ennek oka az, hogy a céltól való távolág még mindig nem tökéletes, hanem azon még finomítani kell.

 


Összefoglalva: